PARTNERING

Åbenhed, respekt og vidensdeling

DTEK arbejder på tværs af interessenter og spiller en stor rolle i optimering af byggeprojektet.

Ved tidlig inddragelse i processen reducerer vi ofte tidsspild og skaber gode resultater ved at lægge fundamentet for sund projektøkonomi og effektivisering af processerne.

DTEK har udarbejdet et værdisæt for vores samarbejde med andre partnering-deltagere.
Med relevant kommunikation og løbende vidensdeling sikres optimal planlægning, en effektiv byggeproces og hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.

Ved partnering-projekter inddrages alle relevante nøglepersoner tidligt i processen for at sikre et solidt fundament for samarbejdet, hvor åbenhed, respekt og vidensdeling er en selvfølge.