Merværdi og dialog

Vi dækker alle faser af projektet og anerkender vigtigheden af kommunikation og dialog på tværs af faggrupper gennem hele processen.
DTEK består af projektchefer og projektledere inden for hvert af fagene. Dertil kommer en ledelse, og vi er alle sammen om at arbejde ud fra et tværfagligt perspektiv.