EFFEKTIV PROCES

Prioritering og veldefinerede roller

Merværdi og dialog
Vi dækker alle faser af projektet og anerkender vigtigheden af kommunikation og dialog på tværs af faggrupper gennem hele processen.

DTEK A/S består af projektchefer og projektledere inden for hvert af fagene. Dertil kommer en ledelse, og vi er alle sammen om at arbejde ud fra et tværfagligt perspektiv.

Klar kommunikation og løbende dokumentation sparer tid og materialer. Desuden sikrer ovenstående også kvaliteten i vores arbejde samt arbejdsmiljøet.

Vi erfarer, at motivation fremmer tværfaglig opfølgning og kan identificere eventuelle risici og muligheder for forbedringer i procesforløbet.

Ud over omfattende ekspertise og fleksibilitet anser vi sikkerhed og arbejdsmiljø som en naturlig del af vores fælles hverdag, jvf. vor arbejdsmiljøpolitik og de gældende regler for sikkerhed.

FAKTA

DTEK A/S samarbejder med dygtige partnere, og i fælleskab skaber vi fremtidens byggeri.

DTEK A/S sammensætter den mest effektive projektorganisation, som understøtter projektets krav baseret på medarbejdernes individuelle kompetencer og erfaring.

Vi deltager aktivt med ressourcer fra den indledende idéfase og analyse af optimering til planlægning, projektering og udførelse.

Vi arbejder med vidensdeling og stram projekt- styring, og med løbende evaluering sikres at vi altid kan dokumentere procesforløb.