Merværdi og dialog

Vi dækker alle faser af projektet og anerkender vigtigheden af kommunikation og dialog på tværs af faggrupper gennem hele processen.
DTEK A/S består af projektchefer og projektledere inden for hvert af fagene. Dertil kommer en ledelse, og vi er alle sammen om at arbejde ud fra et tværfagligt perspektiv.