PARTNERING

Ekspertise, motivation og fleksibilitet

Gennem professionelle samarbejdspartnere udfører vi mange spændende projekter.

DTEK A/S arbejder på tværs af mange interessenter og spiller en stor rolle i optimering af byggeprojektet – særligt ved tidlig inddragelse i processen har vi ofte dokumenteret effektivisering samt minimering af tidsspild ved at lægge fundamentet for en sund projektøkonomi.

Ud over omfattende ekspertise og fleksibilitet anser vi sikkerhed og arbejdsmiljø som en naturlig del af vores fælles hverdag, jvf. vor arbejdsmiljøpolitik og de gældende regler for sikkerhed.

Værdisæt for samarbejde
DTEK A/S har udarbejdet en værdisæt for vort samarbejde mellem andre partnering-deltagere.

Projektdeltagere skal have tillid til, at samarbejdets integritet sikres bedst muligt gennem åbenhed, respekt og ligeværd. Vi har et fælles ansvar for at levere de optimale rammer for samarbejdet gennem kommunikation og løbende vidensdeling.

Projektets styregruppe består af beslutningstagere fra DTEK A/S og andre involverede partnere. Den overordnede opgave er at sikre den rette ressourcefordeling, personkontinuitet og effektivitet i projektet ved at benytte best practice.

DTEK A/S og partnering-deltagerne skal sikre god planlægning og effektiv byggeproces. Derudover er målet at sikre, at ressourcer benyttes effektivt og at der skabes gode arbejdsbetingelser for alle deltagerne i partnering-opgaverne.

DTEK A/S og partnering-deltagerne skal inddrage alle relevante nøglepersoner og teams, som skal deltage i den udførende del og derved optimere processen.
Omdrejningspunkt for samarbejde er viden, kvalitet, tillid og solid erfaring.